Meldingen over speelautomaten


19 december 2019

De Kansspelautoriteit (Ksa) wordt zeer regelmatig gebeld over kansspelautomaten. De aanleiding is vaak dat spelers veel geld hebben verloren. De reden met de Ksa te bellen is meestal dat de speler in de veronderstelling is dat er iets aan de hand is met de gokautomaat waar hij of zij op speelde.

Zoals u misschien weet, stelt de wet eisen aan de uitkeringspercentages van de verschillende typen automaten: zo zijn er kansspelautomaten die staan opgesteld in casino’s, in een speelhal en in de horeca. Casino-kansspelautomaten keren minstens 80 procent van de inzet uit, speelhal- en horeca-automaten minstens 60 procent. Meestal zijn - uit concurrentieoverwegingen - de uitkeringspercentages hoger.

Soms kan een melding aanleiding geven voor een inspecteur van de Ksa om ter plekke te gaan kijken. Dat is bijvoorbeeld het geval als er meer meldingen over een bepaald type automaat zijn binnengekomen. Of als er vaker is geklaagd over de plek waar de automaat staat. Onze inspecteur maakt bij zo’n bezoek de automaat open, legt de hardware en de software vast en vergelijkt beide met het keuringsrapport dat werd afgegeven toen de automaat op de markt kwam. Een heel enkele keer wordt er een onregelmatigheid aangetroffen, waarbij het overigens vrijwel nooit zo is dat er is gesjoemeld met als doel minder uit te keren.

Belangrijk om hier extra te benadrukken is dat de Ksa niet op elke melding af gaat en/of in behandeling neemt. In het verleden was dat namelijk wel het geval. Toen verzorgde Verispect (inmiddels opgegaan in het Agentschap Telecom) in opdracht van de Ksa deze toezichtstaak. Voor de markt is het wennen dat er niet na elk telefoontje een inspecteur komt. Dat vindt niet alleen de speler jammer, maar ook de aanbieder van de gokautomaat. Laatstgenoemde zag het vaak als een kans te bewijzen dat er niet was gemanipuleerd met de automaat.

Waarom komt er niet meer bij elke melding een inspecteur langs voor controle? Een analyse leerde dat er met de kansspelautomaat zelf vrijwel nooit iets mis was. In 99 van de 100 gevallen bleek het toch echt steeds de speler zelf te zijn die zijn geld verspeelde. Wat er bijna altijd gebeurt is dat spelers hun gewonnen punten verspelen (één credit of gewonnen punt is 20 eurocent). En dan te weten dat spelers soms op meerdere automaten tegelijk spelen….

Overigens is het niet zo dat er alleen iets mis kan zijn met de kansspelautomaten. Kansspelaanbieders hebben een zogenoemde wettelijke zorgplicht voor hun spelers. Dat wil zeggen dat ze het speelgedrag van hun klanten in de gaten moeten houden. Bij een vermoeden van onmatig spelen of andere signalen van (gok)problemen, moeten aanbieders ingrijpen. In de praktijk zien we dit helaas nog wel eens mis gaan. We laten in onze contacten met aanbieders dan ook geen kans onbenut om het belang van het strikt naleven van de zorgplicht te benadrukken. Telefoontjes van spelers helpen de Ksa hierbij voortdurend een vinger aan de pols te houden. We zijn dan ook bijzonder blij met alle signalen die we op deze manier ontvangen. Blijf ons bellen en mailen!

René Jansen


René Jansen

René Jansen schrijft maandelijks in een blog over een actueel onderwerp in de wereld van de kansspelen.