Loot boxes


3 oktober 2019

Gokelementen in games - het is een onderwerp dat kansspeltoezichthouders overal ter wereld bezighoudt. Het is namelijk onmiskenbaar een trend dat elementen die tot voor kort kenmerkend waren voor kansspelen, opduiken in games. Het is een ingewikkeld onderwerp: wij gaan over kansspelen, niet over games. Het is nog eens extra ingewikkeld doordat kansspelwetgeving in geen land hetzelfde is; wat in het ene land wel mag, is in het andere land verboden.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Ksa vorig jaar oordeelde dat een aantal loot boxes - schatkistjes in games waarvan de inhoud ongewis is - in strijd is met de Wet op de kansspelen. Ze zijn strijdig met de wet als de inhoud van de loot boxes economische waarde heeft. Tegen illegale loot boxes kunnen we optreden. Desnoods met juridische stappen, als al het andere (brieven, gesprekken, waarschuwen) niet helpt. De wet zegt immers dat een kansspel alleen mag worden aangeboden als er een vergunning voor is verleend.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. We zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Zo heeft een aantal game-ontwikkelaars aanpassingen gedaan in hun spel, waardoor ze niet meer strijdig zijn met de wet. Het mooiste voorbeeld is de game Rocket League. Spelontwikkelaar Psyonics kondigde aan wereldwijd alle loot boxes te verwijderen uit het spel. Sinds april was het in Nederland (en België, waar alle betaalde loot boxes als illegaal gelden) al niet meer mogelijk om loot boxes (‘crates’) te kopen. Een andere indicatie dat onze inspanningen zoden aan de dijk zetten, is dat een aantal game-ontwikkelaars hun games niet op de Nederlandse markt brengt. NRC schreef er recent dit artikel over.

Zijn we hier nu tevreden over? Ten dele. De Ksa staat op het standpunt dat het niet goed is als kinderen in aanraking komen met gokken en dat mensen alleen mogen gokken in een sterk gecontroleerde omgeving. Er zijn aanwijzingen dat gokelementen in games kansspelverslaving in de hand werken. Voorkomen is hoe dan ook beter dan genezen. Het voorkomen van kansspelverslaving is een belangrijke doelstelling van de Ksa.

Waarom de Ksa slechts ten dele tevreden is? Dat is vanwege het feit dat loot boxes er nog altijd zijn. We zien dat er door onze stellingname in ieder geval bij sommige aanbieders gedragsverandering plaatsvindt. Dat is positief. Maar helemaal tevreden zijn we pas als spelontwikkelaars helemaal weg blijven bij het stoppen van gokelementen in games.
René Jansen, voorzitter raad van bestuur Kansspelautoriteit


Portretfoto René Jansen

René Jansen schrijft maandelijks in een blog over een actueel onderwerp in de wereld van de kansspelen.