Kansspelverslaving: beter voorkomen dan genezen


De afgelopen maanden heeft de (legale) kansspelmarkt meerdere malen de media gehaald. Onze publicaties over de zorgplicht, monitoringsrapportage en marktscan deden stof opwaaien over de omvang en groei van de markt en het aantal spelers enerzijds, en het gedrag van aanbieders op die groeiende markt anderzijds.

Uit de cijfers in deze rapportages worden vaak dezelfde statistieken gebruikt om een punt te maken, en dan gaat het met name om het aantal (nieuwe) spelers. Hoeveel dat er precies zijn is moeilijk in te schatten, omdat er vergeleken moet worden met het aantal spelers dat voor opening van de markt illegaal speelde en dus minder zichtbaar was. Toch is inmiddels wel duidelijk dat er met de nieuwe markt flink wat nieuwe spelers bijgekomen zijn. Spelers die, zo blijkt uit kanalisatiecijfers, in overgrote mate bij legale aanbieders spelen en daar ‘veilig’ zouden moeten kunnen spelen. Aanbieders moeten aandacht hebben voor mogelijk problematisch gokgedrag en ingrijpen wanneer ze vermoeden dat iemand onmatig gokt, een verslaving heeft óf verslaafd dreigt te raken. Ook dragen aanbieders bij aan het Verslavingspreventiefonds (Vpf).

Verslavingspreventiefonds

Dit Vpf is in 2021 met de opening van de markt van start gegaan en wordt gefinancierd door afdrachten van aanbieders van zogeheten risicovolle kansspelen (speelcasino’s, kansspelautomaten en online kansspelen). Het fonds is er mede om ervoor te zorgen dat het bij ‘een recreatief spelletje’ blijft en om gokkers waarbij dat niet is gelukt, te ondersteunen. Vanuit het Vpf doen we dat door de anonieme behandeling van kansspelverslaving mogelijk te maken, het voorkomen en beperken van verslaving verder te bevorderen, voorlichting en informatie te geven over verslaving en daar onderzoek naar te doen.

Ook Loket Kansspel wordt vanuit het Vpf gefinancierd. Dit loket is 24/7 bereikbaar via telefoon, chat en Whatsapp. Recent werd in een aflevering van de documentaire ‘Verslaafd aan verliezen’ aandacht besteed aan het ongelooflijk waardevolle werk dat medewerk(st)ers van dit loket doen. Zij maken een gokverslaving bespreekbaar, en laten gokkers die soms geen uitweg meer zien, inzien dat zij niet alleen staan. Ook verwijst het Loket door naar hulp en begeleiding in de buurt.

Pilotprojecten

Recent zijn drie pilotprojecten voor voorlichting over de risico’s van kansspelen toegevoegd aan het lijstje met Vpf-projecten. Zo komt er een update van een e-learning module voor professionals, zodat zij een gokverslaving sneller leren herkennen. Ook wordt er aan een lesprogramma voor middelbare scholieren een extra module over (de gevaren van) gokken toegevoegd en komt er een gids op geldfit.nl, waar mensen geïnformeerd worden over de risico’s van gokken en waar ze terecht kunnen bij geldzorgen.

Het is goed dat er discussies worden gevoerd over wat wel of niet wenselijk is waar het de kansspelmarkt betreft, en dat we bij die discussies vooral ook goed kijken naar de gevolgen voor spelers. Ook is het ontzettend belangrijk om de juiste aandacht aan verslavingspreventie te besteden. Nederland heeft een gereguleerde kansspelmarkt vanuit de gedachte dat gokken van alle tijden is, er al op grote schaal illegaal online gegokt werd en dat dit daarom beter binnen goede kaders plaats kan vinden. Daar hoort wat mij betreft ontegenzeggelijk bij dat de gereguleerde markt een vangnet biedt voor de mensen voor wie dat niet goed uitpakt, en dat het voorkomen van gokproblemen dus hoog op de agenda staat.