Internationale samenwerking


18 juni 2021

Ik mocht deze week het voorzitterschap van het Gaming Regulators European Forum overnemen van Jorn Starck, 'executive director' van de Alderney Gaming Control Commission. Sinds mei 2019 was ik al vicevoorzitter van het samenwerkingsverband van toezichthouders in Europa. GREF telt 40 leden uit 34 jurisdicties. In dit blog vertel ik graag wat meer over het nut van internationale samenwerking in ons werk.

Zoals waarschijnlijk wel bekend, kent elk land eigen wet- en regelgeving op het gebied van kansspelen. De Europese Commissie keek wel eens naar mogelijkheden tot harmonisatie, maar kwam al snel tot de conclusie dat dat onbegonnen werk was. De regulering van kansspelen is sterk cultureel bepaald. Alleen de Noordzee scheidt het Verenigd Koninkrijk van Nederland, maar er is tussen de kansspelwetgeving in beide landen een wereld van verschil. In het VK zijn ze bijvoorbeeld dol op event betting, het wedden op bijvoorbeeld de naam van een nieuwe prinses of welk land het songfestival wint, in Nederland kan dat niet. In Spanje struikel je bijna over de verkopers van loten voor loterijen, hier gebeurt dat niet.

Toch is internationale samenwerking van groot belang. Toezichthouders hebben allemaal grofweg dezelfde doelen. Die zijn: het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Wat betreft (het bereiken van) deze doelen is er veel informatie uit te wisselen: welke interventies werken, welke niet, hoe kijken jullie hier tegenaan? Nederland zet dit jaar de stap naar de legalisering en regulering van online kansspelen. Andere landen gingen ons hierin voor – we hebben onze oren daar in de voorbereidingen op het proces van vergunningverlening dan ook dankbaar en ruim te luisteren gelegd.

Ook bij de bestrijding van illegale online kansspelen is het nut van samenwerking over de grenzen heen evident: illegale aanbieders trekken zich immers niets aan van grenzen. Een belangrijke doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand is het creëren van een veilig, aantrekkelijk aanbod waarbij de spelers beschermd worden tegen kansspelverslaving en verzekerd zijn van een eerlijk spel. Hierbij is van groot belang dat de illegale aanbieders weg worden geduwd. Hiervoor hebben we elkaar in GREF-verband nodig. Om deze reden is er een nieuwe GREF-werkgroep opgericht die zich gaat richten op handhavingsvraagstukken.

De Kansspelautoriteit sloot recent bilaterale overeenkomsten met de toezichthouders in Malta, Frankrijk, België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De vraag popt misschien op hoe deze overeenkomsten zich verhouden tot de samenwerking in GREF. Het antwoord is dat de samenwerking binnen GREF doorgaans over de meer algemene onderwerpen gaat, het delen van best practices en lessons learned. De bilaterale overeenkomsten leggen de basis voor meer gedetailleerde samenwerking, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van specifieke gegevens.

Het voorzitterschap van GREF is voor een periode van 2 jaar. Ik stel mijzelf ten doel van GREF een nog levendiger en nuttiger samenwerkingsverband te maken dan het al nu al is.

René Jansen