28 Koa-aanvragen


22 april 2021

Begin deze week maakten wij bekend dat er in de eerste helft van april 28 aanvragen bij de Kansspelautoriteit (Ksa) zijn ingediend voor een vergunning om online kansspelen aan te mogen bieden. Ze betaalden allemaal de verschuldigde 48.000 euro aan leges. Dat is een van de voorwaarden om een aanvraag in behandeling te nemen. Hiermee mogen we ervan uitgaan dat dit allemaal serieuze aanvragen zijn – immers: als een aanvraag wordt afgewezen, is er geen restitutie.

Uiteraard wachtten wij in spanning af hoeveel aanvragen er binnen zouden komen. De Ksa werkte vanaf februari 2019, toen de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannam, naar dit moment toe. In de aanloop naar 1 april - de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) - hebben we meermaals proberen te peilen met hoeveel aanvragen we rekening moesten houden. Dit met het oog op de te treffen voorbereidingen. We hielden uiteindelijk rekening met 35 aanvragen in de eerste helft van april – in werkelijkheid zijn het er dus zeven minder. We sluiten overigens niet uit dat er de komende tijd nog aanvragen binnen komen.

De markt voor online kansspelen gaat op 1 oktober open: de bedrijven die volledig aan de voorwaarden voldoen, mogen vanaf dan exploiteren. Ook is het mogelijk dat de Ksa een vergunning met specifieke voorschriften afgeeft of een vergunning met exploitatieverbod, dat wil zeggen dat pas mag worden geëxploiteerd als gesignaleerde onvolkomenheden zijn opgelost.

Veel belangrijker dan onze eigen bedrijfsvoering, het exacte aantal aanvragen of hoeveel vergunningen worden verleend, is hoe het geheel uit gaat pakken voor het Nederlandse kansspelbeleid. Dat kenmerkt zich door het beschermen van consumenten tegen ongewenste effecten. Veel mensen beleven plezier aan kansspelen, maar het is niet de bedoeling dat mensen meer geld verliezen dan ze zich kunnen veroorloven, dat ze worden opgelicht of zelfs gokverslaafd raken. De missie van de Ksa is dan ook ‘Veilig spelen’.

Tegen deze achtergrond mogen we denk ik tevreden zijn met 28 aanvragen. De bedoeling van de Wet Koa is zoveel mogelijk spelers te ‘kanaliseren’ van illegale naar legale aanbieders. Daarvoor is het nodig dat er voldoende legaal aanbod is, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Bij legale aanbieders worden consumenten beschermd, onder meer doordat legale aanbieders verplicht zijn aan verslavingspreventie te doen. Een aanbieder met een vergunning zal zich in de regel niet beperken tot het aanbieden van kansspelen via één website. Daarom denk ik dat het aantal aanvragen garant staat voor een vanaf 1 oktober voldoende aantrekkelijk aanbod waarmee het illegale aanbod voor een belangrijk deel weggedrukt kan worden. Waarbij ook een taak is weggelegd voor de Ksa om de resterende illegale aanbieders aan te pakken.

De Ksa is begonnen de 28 aanvragen te beoordelen. Eerst is er een algemene intake, waarbij onder meer wordt gekeken of de aanvragen volledig zijn. Als een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt een aanvraag opgesplitst naar onderwerp. Dan beoordelen de specialisten van de tijdelijke afdeling die wij speciaal voor de vergunningverlening hebben opgericht, de aanvragen op ‘hun’ onderwerp’ (onder meer integriteit, financiële zekerheid, de omgang met spelerstegoeden, de aansluiting op het centrale uitsluitingsregister, verslavingspreventie). Aan het einde van de rit komen de deelonderwerpen dan weer bij elkaar om een algeheel oordeel te kunnen vellen.

Dit zal vast niet het laatste blog zijn dat ik over dit onderwerp schrijf.

René Jansen