Poker

Poker is net als roulette en black jack een casinospel. In de Wet op de kansspelen staat dat er in Nederland één aanbieder van casinospellen mag zijn. Holland Casino kreeg in 1975 de vergunning voor het organiseren van speelcasino's.   Alleen onder bepaalde  voorwaarden is het spelen van poker of het aanbieden van het pokerspel toegestaan buiten Holland Casino om.

Wanneer mag pokeren om geld wel?

Pokeren om geld of een andere prijs is toegestaan als het in besloten kring en niet bedrijfsmatig plaatsvindt (artikel 2 Wet op de kansspelen).

Wat is 'in besloten kring?'

Bedoeld wordt 'binnen het gezin', 'binnen een vereniging', 'binnen een vriendenkring', et cetera.  Er moet een zekere relatie  tussen de deelnemers zijn. Dat is niet het geval als er een aantal willekeurige mensen bij elkaar zijn in een pand of een woning die daar niet wonen die om geld pokeren.

Wat is 'bedrijfsmatig?'

Van 'bedrijfsmatig aanbod' is sprake als er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan poker. Bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree en het adverteren voor een pokertoernooi.

Alleen spelen om de eer

Is een pokertoernooi voor iedereen toegankelijk én vindt het bedrijfsmatig plaats, dan mag er géén prijs of premie gewonnen worden. Met andere woorden: er mag alleen om de eer worden gespeeld. Een bokaal of een ticket voor een volgende ronde (waar ook alleen om de eer mag worden gespeeld), wordt door de Kansspelautoriteit niet als prijs of premie beschouwd.  Een dergelijk evenement beschouwen wij niet als het organiseren van een illegaal kansspel.

Handhaving

Als er een illegaal pokertoernooi wordt georganiseerd, dan wordt de Wet op de kansspelen overtreden. Meerdere organisaties kunnen in dat geval optreden.

- De politie kan onder leiding van het Openbaar Ministerie optreden in het kader van het strafrecht;

- De  Kansspelautoriteit kan bestuursrechtelijk optreden;

- De gemeente kan in het kader van de Drank- en Horecawet optreden als een pokertoernooi zonder de vereiste vergunning in een horeca-gelegenheid wordt georganiseerd.

Kansspel of niet?

De Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, heeft in 1998 bepaald dat poker een kansspel is. Dit oordeel van de Hoge Raad geldt nog steeds. Een spel is een kansspel als de spelers een prijs of premie kunnen winnen en zij geen overwegende invloed op de uitkomst van het spel hebben. Volgens de Hoge Raad is dit bij poker het geval.