Rapport Europese toezichthouders over gokelementen in games


7 oktober 2019

De Europese kansspeltoezichthouders verenigd in het Gaming Regulators European Forum (GREF), hebben een inventariserend rapport gepubliceerd over de toenemende vermenging van gamen en gokken.

Het rapport is een vervolg op de gemeenschappelijke verklaring van september 2018 waarin toezichthouders hun zorgen uitten over de steeds onduidelijker wordende grens ('blurring lines') tussen gamen en gokken. Spelontwikkelaars stoppen steeds vaker en steeds meer gokelementen in games. De exponent hiervan zijn loot boxes. Dit zijn een soort schatkistjes die in een videospel kunnen worden geopend. Kenmerkend voor deze loot boxes is dat de inhoud ongewis is - en dat maakt het tot een soort gokken.

Standpunt

Uit het nu gepubliceerde rapport (pdf, 1 MB) blijkt dat het voor de toezichthouders moeilijk is een gezamenlijk standpunt in te nemen over dit onderwerp. Dit komt doordat elk land eigen wet- en regelgeving kent. Gokken is sterk cultureel bepaald - precies om deze reden heeft de Europese Commissie er van afgezien gokwetgeving op Europees niveau te harmoniseren. De kern van de verschillen is dat wat een kansspel precies is, verschillend gedefinieerd wordt. In het ene land is het een voorwaarde om tot kansspel te worden bestempeld dat er voor deelname moet worden betaald, in andere landen niet. In sommige jurisdicties moet de prijs of premie die gewonnen kan worden economische waarde hebben, in andere niet.

Invloed

In Nederland is er sprake van een kansspel als er op de uitkomst van een spel geen overwegende invloed uit te oefenen is en als de te winnen prijs of premie economische waarde heeft (meer informatie over de definitie van een kansspel). De Kansspelautoriteit oordeelde vorig jaar na een onderzoek dat sommige loot boxes in strijd zijn met de Wet op de kansspelen, die zegt dat een kansspel alleen mag worden aangeboden als daar een vergunning voor is verleend. De Ksa staat op het standpunt dat er in Nederland een strikte scheiding moet zijn tussen gamen en gokken en vindt dus alle vormen van loot boxes onwenselijk. Er zijn aanwijzingen dat gokelementen in games kansspelverslaving in de hand werken.

Uitwisselen

De toezichthouders op de verschillende Europese markten voor de kansspelen hebben afgesproken om ook in de toekomst structureel ervaringen en inzichten uit te blijven wisselen over de vermenging van gaming en gokken.

Zie ook

Blog René Jansen over loot boxes