René Jansen: ‘Nieuwe gokwet stelt Ksa beter in staat consumenten te beschermen’


15 maart 2019

De Kansspelautoriteit is na het van kracht worden van de Wet Kansspelen op afstand, die online gokken legaliseert, beter in staat consumenten te beschermen tegen ongewenste effecten van kansspelen.

Portret René JansenDat schrijft René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, in het vandaag (15 maart 2019) verschenen Jaarverslag 2018.

Vergunningenstelsel

De Eerste Kamer ging 19 februari jongstleden akkoord met de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet maakt online gokken onder strikte voorwaarden legaal. De wet roept een vergunningenstelsel in het leven voor het in Nederland mogen aanbieden van online kansspelen. René Jansen: ‘De bedoeling van de nieuwe wet is dat er straks een aantrekkelijk legaal aanbod is voor Nederlanders die veilig online willen gokken. De Wet Kansspelen op afstand stelt de Ksa in staat deelnemers aan online kansspelen te beschermen. Op een illegale markt is dat niet mogelijk.’

Extra instrumenten

De nieuwe wet voorziet in extra instrumenten om illegaal online aanbod aan te kunnen pakken, schrijft René Jansen: ‘De Ksa kan straks bijvoorbeeld het betaalverkeer tussen illegale aanbieder en de Nederlandse consument afsnijden. No pay, no play.’

Zorgplicht

Belangrijk is verder dat de ‘zorgplicht’ die kansspelaanbieders hebben ter voorkomen van kansspelverslaving, in de nieuwe wet duidelijker ingevuld is dan onder het huidige wettelijk regime. René Jansen refereert in dit verband in het Jaarverslag aan de Leidraad Zorgplicht die de Ksa opstelde. In dit document wordt beschreven wat kansspelaanbieders concreet behoren te doen ter voorkoming van kansspelverslaving. ‘Hiermee speelt de Ksa al in op de nieuwe wet’, aldus Jansen.

Tijdpad

Wanneer de Wet Kansspelen op afstand van kracht wordt, is nog niet precies bekend. Momenteel wordt de wet door het ministerie uitgewerkt in zogenoemde lagere regelgeving. Vervolgens kan de Ksa vergunningsvoorwaarden opstellen en vergunningsaanvragen in behandeling nemen.  Daarnaast worden maatregelen voorbereid om verslaving tegen te gaan.