Ksa toetst document (Leidraad Zorgplicht) over hoe gokverslaving te voorkomen

11 maart 2019

De Kansspelautoriteit (Ksa) vraagt vanaf vandaag (maandag 11 maart 2019) aan marktpartijen en andere betrokkenen te reageren op de Leidraad Zorgplicht. In dit document schetst de Ksa  maatregelen van aanbieders die minimaal noodzakelijk zijn om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen.

In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een 'zorgplicht' hebben ter voorkoming van gokverslaving. Deze wet, waarin staat dat kansspelen alleen mogen worden aangeboden als er een vergunning voor is verleend, maakt niet duidelijk hoe in de praktijk invulling gegeven moet worden aan deze verplichting.

Duidelijkheid

Met de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) komt de Ksa tegemoet aan de wens van kansspelaanbieders meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de zorgplicht: hoe moet de wet naar de praktijk worden vertaald? Met het document speelt de Ksa ook in op de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet, die 19 februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen en online kansspelen op termijn legaal maakt, kent wel concrete bepalingen over wat er op het gebied van verslavingspreventie gedaan moet worden. De Ksa sluit met de Leidraad Zorgplicht aan bij de nieuwe wet.

Verslavingsgevoelig

De Leidraad Zorgplicht gaat in op verschillende aspecten van verslavingspreventie en consumentenbescherming, toegespitst op de verschillende soorten kansspelen. Zo worden er onder meer maatregelen voorgesteld op het gebied van informatievoorziening, het toegangsbeleid, (tijdelijke) uitsluiting en hulp van deskundigen. De voorgestelde maatregelen gelden niet één op één voor alle kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een speelautomaat of een casinospel.

3937.1004 Illustraties kansspelen_Oog_210x200_RGB

Basis van toezicht

Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie van de Leidraad Zorgplicht. Vervolgens worden de reacties beoordeeld en verwerkt in een definitieve versie. Die wordt later dit jaar vastgesteld. Vanaf dan is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

Bijeenkomsten

De Ksa organiseert vijf bijeenkomsten in het land over de Leidraad Zorgplicht. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor de huidige kansspelaanbieders met een vergunning en andere betrokkenen waar deze concept-leidraad op van toepassing is.

De Kansspelautoriteit wijst er nadrukkelijk op dat de Leidraad Zorgplicht alleen geldt voor de huidige legale kansspelaanbieders en niet voor partijen die in de toekomst in aanmerking willen komen voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). De bijeenkomsten staan daarom niet open voor (potentieel) geïnteresseerden in een Koa-vergunning.

De bijeenkomsten:

26 maart: Eindhoven
28 maart: Amsterdam
2 april: Zwolle
9 april: Utrecht
11 april: Rotterdam

Aanmelden

Uitsluitend via dit formulier kunt u zich inschrijven voor een van de bijeenkomsten.   Aanmelden is verplicht. Na aanmelding ontvangt u nadere bijzonderheden. U kunt zich aanmelden tot woensdag 20 maart 2019.

Reageren op de consultatie

Reacties op de Leidraad Zorgplicht kunnen worden gemaild naar info@kansspelautoriteit.nl  o.v.v. Leidraad Zorgplicht. Reacties worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt.