Wet Kansspelen op afstand

Online kansspelen zijn in Nederland nu nog verboden. Het huidige wettelijk regime kent geen mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. Dit gaat veranderen. Op 19 februari 2019 nam de  Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan.

Online kansspel Ipad

Vergunningstelsel

Door deze modernisering van de wet wordt een vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven geroepen. Aanbieders van online kansspelen kunnen straks een vergunning aanvragen om hun producten aan te bieden in Nederland. De Ksa gaat die vergunningen verlenen. De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Ook komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), waar alle vergunninghouders zich op moeten aansluiten. Hiermee kunnen spelers (tijdelijk) van deelname worden uitgesloten. Kansspelbedrijven moeten straks een Controledatabank (CDB) vullen met actuele gegevens van het verloop van hun kansspelaanbod, en de Ksa hier toegang toe geven. De Ksa kan via de gegevens in de CDB aanbieders op de voet volgen.

Informatie voor de potentiële aanbieder

Reguleren

De gedachte achter de Wet Kansspelen op afstand is dat het op een gelegaliseerde en gereguleerde markt makkelijker is de consument te beschermen. Door betrouwbare bedrijven een vergunning te verlenen om online kansspelen aan te mogen bieden, kunnen er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld. Zo is het mogelijk om toezicht te houden op de markt en deelnemers aan kansspelen te beschermen. Ook wordt het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit eenvoudiger. In dit verband is door de politiek een 'kanalisatiedoelstelling' van 80 procent genoemd: dit wil zeggen dat op termijn 80 procent van de spelers van online kansspelen bij een legale aanbieder speelt.

Meer informatie

Eerste Kamer legaliseert online kansspelen

Man achter pc online kansspel

Informatie voor de speler