Wet Kansspelen op afstand

Online kansspelen zijn in Nederland nu nog verboden. Het huidige wettelijk regime kent geen mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. Dit gaat veranderen. Op 19 februari 2019 nam de  Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan. Minister Dekker voor rechtsbescherming schreef op 15 november 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer dat ernaar gestreefd wordt de wet op 1 januari 2021 in werking te laten gaan. Als de wet van kracht is, kunnen er bij de Ksa vergunningsaanvragen ingediend worden. Een half jaar na inwerkingtreding van de wet gaat de online markt open.

Ook gevolgen voor speelcasino's en speelhallen

De Wet Koa is ook in andere opzichten een modernisering van het kansspelbeleid: zo gaan er ook voor speelcasino's en speelhallen extra eisen gelden op het gebied van verslavingspreventie (Zie ook: Wet Koa: óók gevolgen voor fysieke kansspelen).

Consultatie lagere regelgeving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 de lagere regelgeving van de Wet Kansspelen op afstand ter consultatie aangeboden. Die liep tot 18 september 2019. De lagere regelgeving is nog niet vastgesteld.

Concept-beleidsregel

De Ksa publiceerde op 12 juli 2019 een concept-beleidsregel die een eerste indicatie geeft aan mogelijke vergunningsaanvragers over de invulling van de betrouwbaarheidstoets, rekening houdend met de motie-Postema.

Koa-aanvraag

Geïnteresseerd in een Koa-vergunning straks? Om marktpartijen alvast zoveel als mogelijk op de hoogte te brengen van wat straks gaat worden gevraagd, zie Koa-aanvraag en de informatie die 11 november 2019 is gepubliceerd.

Ksa verwacht +/- 90 vergunningen te verlenen

De Ksa verwacht dat er straks rond de 90 vergunningen worden verleend voor het mogen aanbieden van online kansspelen. Die verwachting is gebaseerd op een belangstellingsregistratie en ervaringen in het buitenland. Zie ook wat  programmamanager Amida Michael hierover zegt.

Online kansspel Ipad

Nieuwsbrieven Koacover themanieuwsbrief 2 koa

Wet Koa: ook gevolgen voor Holland Casino en speelhallen

De Wet Koa  is in twee opzichten een modernisering van het kansspelbeleid. De wet legaliseert onder strikte voorwaarden online gokken. Daarnaast zorgt de wet  voor extra eisen op het gebied van verslavingspreventie, óók voor de aanbieders van fysieke (short odds) kansspelen. Zie ook Wet Koa: óók gevolgen voor fysieke kansspelen)

Vergunningstelsel

Door de modernisering van de wet wordt een vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven geroepen. Aanbieders van online kansspelen kunnen straks een vergunning aanvragen om hun producten aan te bieden in Nederland. De Ksa gaat die vergunningen verlenen. De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Ook komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), waar alle vergunninghouders zich op moeten aansluiten. Hiermee kunnen spelers (tijdelijk) van deelname worden uitgesloten. Kansspelbedrijven moeten straks een Controledatabank (CDB) vullen met actuele gegevens van het verloop van hun kansspelaanbod, en de Ksa hier toegang toe geven. De Ksa kan via de gegevens in de CDB aanbieders op de voet volgen.

'Kanalisatie'

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken, dat bij een betrouwbare legale aanbieder kunnen doen.  De politiek heeft in dit verband een 'kanalisatiedoelstelling' van 80 procent genoemd: dit wil zeggen dat op termijn 80 procent van de spelers van online kansspelen bij een legale aanbieder speelt.

Informatie voor de potentiële aanbieder

Reguleren

De gedachte achter de Wet Kansspelen op afstand is dat het op een gelegaliseerde en gereguleerde markt makkelijker is de consument te beschermen. Door betrouwbare bedrijven een vergunning te verlenen, kunnen er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld. Zo is het mogelijk om toezicht te houden op de markt en deelnemers aan kansspelen te beschermen. Ook wordt het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit eenvoudiger. De belangrijkste nieuwe bevoegdheden:

  • De Ksa mag met onjuiste gegevens deelnemen aan kansspelen om illegaal gedrag op te sporen ('Mystery speler');
  • De Ksa mag bindende aanwijzingen geven om naleving van de wet af te dwingen, ook aan zogenoemde bevorderaars, bijvoorbeeld betaaldienstverleners;
  • De Ksa mag onder voorwaarden een openbare waarschuwing uitvaardigen, nog voordat een overtreding is vastgesteld;
  • Bevoegdheden voor de Ksa zoals binnentreden en doorzoeken, verzegeling, inbeslagneming worden door de nieuwe wet geformaliseerd.

Informatie voor de speler