Ksa: 3,5 miljoen euro aan boetes in 2019


Gepubliceerd op 27 december 2019

27 december 2019

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in 2019 voor 3,5 miljoen euro aan boetes opgelegd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018: toen legde de Ksa voor ruim 1,7 miljoen euro aan boetes op.

Tien bestuurlijke boetes werden opgelegd in verband met het aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten. De beboete partijen waren Exinvest/1XCorp (februari), Casumo Services (april), Onisac (april), Simbat (juni), Spinity (juni), Trannel International (augustus), ElectraWorks (augustus), TSG Interactive Gaming Europe (september), Royal Panda (oktober) en LeoVegas p.l.c. (oktober).

Criteria

Ksa-voorzitter René Jansen: ‘Het online kansspelaanbod is enorm. Bij handhaving moeten keuzes worden gemaakt. Medio 2017 heeft de Ksa, in afwachting van de legalisering van online gokken, de criteria  aangescherpt die zij gebruikt om online aanbieders te selecteren voor handhavende maatregelen. Die criteria zijn er allemaal op gericht de Nederlandse consument te beschermen tegen illegaal online aanbod. Partijen die bijvoorbeeld gebruikmaken van de Nederlandse taal, Nederlandse symbolen en Nederlandse betaalmiddelen, krijgen met de Ksa te maken. De verdubbeling van het boetebedrag heeft meerdere oorzaken. Zo is de basisboete verhoogd, er zat een recidivist bij en er zijn meer grote aanbieders beboet dan voorheen.’

Bankbiljetten pixabay

Termijnen

In het verleden werden boetes niet altijd betaald. Jansen: ‘We kunnen nog niet zeggen of de in 2019 opgelegde boetes allemaal worden betaald, want er lopen nog termijnen. Wel zien we dat er steeds vaker wél wordt betaald. Dat komt, denken wij, doordat de Wet Kansspelen op afstand is aangenomen door de Eerste Kamer. Waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2021 kunnen online kansspelvergunningen worden aangevraagd. Als een boete niet is betaald, beschouwen wij een partij als niet-betrouwbaar. En niet-betrouwbaar betekent per definitie geen vergunning.’ Boetes die worden betaald, vloeien in de staatskas.

Voorwaarden

De Wet Kansspelen op afstand, die niet alleen online gokken legaliseert maar ook de eisen op het gebied van verslavingspreventie fors aanscherpt, stelt strenge voorwaarden aan een online vergunning. René Jansen: ‘De wet is erop gericht een veilig kansspelaanbod in een gecontroleerde omgeving te creëren. Iemand die via internet wil gokken, moet dat veilig kunnen doen. Hij moet verzekerd zijn van een eerlijk spel en ervan op aan kunnen dat er veel aandacht is voor het voorkomen van verslaving. Dat kan alleen in een goed gereguleerde markt, waarin streng wordt opgetreden tegen illegaal aanbod.’

2020

De Ksa zal ook in 2020 doorgaan met het bestrijden van online kansspelen. Jansen: ‘Dat blijven wij doen zolang online aanbod illegaal is. Eerder deze maand maakten we bekend dat we met ingang van 1 januari 2020 leeftijdsverificatie als criterium toevoegen. Illegale aanbieders van online kansspelen die de leeftijd van deelnemers niet zichtbaar verifiëren voordat het inschrijvingsproces is voltooid, krijgen met voorrang te maken met de Ksa. Het voorkomen dat minderjarigen kunnen deelnemen aan kansspelen, is een belangrijke prioriteit van de Ksa.’

Intrekken vergunningen

Verder werden er in 2019 door de Ksa 41 exploitatievergunningen voor speelautomaten ingetrokken, bijvoorbeeld als gevolg van het niet betalen van kansspelheffing of een tussentijdse toets in het kader van betrouwbaarheid. Soms wordt een exploitatievergunning op eigen verzoek ingetrokken, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsbeëindiging.

Over de Ksa

De Ksa is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Haar motto is veilig spelen op een eerlijke markt. De doelstellingen zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Zij heeft hierbij bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten (bestuurlijke boete, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang) tot haar beschikking. Bij de bestuurlijke boete wordt er een geldboete opgelegd wegens het overtreden van de wet. Lasten onder dwangsom en bestuursdwang zijn gericht op het afdwingen van het beëindigen van een overtreding. Bij de last onder dwangsom wordt de dwangsom geïnd als blijkt dat de overtreding niet binnen een bepaalde periode is beëindigd.

Zie ook

Sanctiebesluiten