Ksa verhoogt boete voor illegaal online aanbod


De Kansspelautoriteit (Ksa) verhoogt met ingang van 1 maart 2019 haar boetes voor illegaal online kansspelaanbod. De geactualiseerde boetebeleidsregels gaan uit van een startboete van 200.000 euro (dit was 150.000 euro). Het gaat hier om een tussenstap: de Ksa gaat haar boetebeleid grondig herzien.

De startboete in het geactualiseerde boetebeleid (pdf, 64 kB) is voor alle overtreders hetzelfde. Vervolgens wordt aan de hand van de specifieke overtreding(en) gekeken of het bedrag van 200.000 euro verhoogd of verlaagd wordt. Het aantal websites waarop illegale online kansspelen worden aangeboden, het aantal spellen en de hoogte van de prijzen en bonussen zijn omstandigheden die van invloed zijn op de hoogte van de uiteindelijke boete.

Signaal

‘De boetes die wij hanteerden waren niet afschrikwekkend genoeg’, zegt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa. ‘De Eerste Kamer heeft recent het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aangenomen, waardoor het mogelijk wordt op termijn een vergunning aan te vragen voor het via internet aanbieden van kansspelen. Illegale kansspelen blijft de Ksa stevig bestrijden. Nu en straks. De bedoeling van de wet is een aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod te creëren, waardoor het voor consumenten mogelijk is veilig te spelen op een eerlijke markt. Voor illegale aanbieders is geen plaats. Daarom zijn wij van plan ons boetebeleid voor de verdere toekomst grondig te herzien. De actualisering van de boetebeleidsregels nu is slechts een eerste stap.’

Bankbiljetten pixabay

Verhogingen

De Ksa heeft voor drie omstandigheden verhogingen van standaard 75.000 euro opgenomen: het aanbieden van live betting, het berekenen van kosten voor (tijdelijke) inactieve spelers en het doen van misleidende mededelingen over vergunningen en toezicht. Deze toevoegingen aan de boetebeleidsregels zijn het gevolg van het feit dat de Ksa hiermee herhaaldelijk geconfronteerd wordt.

Publiceren

Met het publiceren van boetebeleidsregels op haar website laat de Ksa zien hoe er met overtredingen van de Wet op de kansspelen wordt omgegaan en op basis waarvan boetebedragen tot stand komen. Eens in de zoveel tijd worden deze boetebeleidsregels geactualiseerd. De boetebeleidsregels die nu gelden (en die blijven gelden voor lopende zaken), dateren van 1 juli 2014 en zijn geactualiseerd op 1 augustus 2015. De nieuwe boetebeleidsregels gaan gelden voor zaken die vanaf 1 maart 2019 gaan lopen.

Zie ook:

Boetebeleidsregels aanbieden kansspelen online zonder vergunning  geactualiseerd (pdf, 64 kB)

Aanpak online kansspelen