Ksa: met ruim 1,7 miljoen euro recordhoogte aan boetes in 2018


27 december 2018

De Kansspelautoriteit legde in 2018 23 sanctiebesluiten op: 7 bestuurlijke boetes, 12 lasten onder dwangsom en 4 lasten onder bestuursdwang. De door de Ksa in 2018 opgelegde boetes bedragen 1.709.800 euro. De toezichthouder op de markt voor de kansspelen legde niet eerder zo’n hoog bedrag aan boetes op.

Bankbiljetten pixabayVan de 7 bestuurlijke boetes werden er 5 opgelegd in verband met het aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten. De beboete partijen waren Bet-at-Home (juli), Corona (augustus), Mr Green (september), CyberRock/Honeydew (november) en WHG International (december). Onder de huidige Wet op de kansspelen is het niet mogelijk een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. In de Eerste Kamer ligt momenteel het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand, dat dit onder strikte voorwaarden wel mogelijk maakt.

Verder werd er in augustus een bestuurlijke boete opgelegd aan de eigenaar van het café ITC Lounge in verband met gokzuilen, speciaal geprepareerde computers voor het afsluiten van sportweddenschappen. De laatste bestuurlijke boete ging in december naar een privé persoon wegens het zonder vergunning exploiteren van 2 speelautomaten

Intrekken vergunning

Verder werden er in 2018 door de Ksa 37 exploitatievergunningen voor speelautomaten ingetrokken, bijvoorbeeld als gevolg van het niet betalen van de kansspelheffing of een tussentijdse toets in het kader van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (‘Bibob’). Dit laatste gebeurde 2 keer in 2018. De overige 35 intrekkingen gebeurden om andere redenen. Soms wordt een exploitatievergunning op verzoek van de vergunninghouder zelf stopgezet, bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsbeëindiging.

Recordhoogte

De ruim 1,7 miljoen euro aan boetes is een record voor de Ksa, die in 2012 werd opgericht. In 2017 werden er voor net iets meer dan 1 miljoen euro aan boetes opgelegd, in 2016 voor bijna 400.000 euro en in 2015 voor ruim 500.000 euro. Overigens is het opleggen van een sanctie een ultiem middel; de Ksa probeert in de regel gedrag dat niet volgens de wettelijke regels of de vergunningsvoorwaarden is, op andere wijze bij te sturen. Dat is meestal effectiever en efficiënter: juridische procedures duren vaak lang en kosten veel menskracht.

Over de Ksa

De Ksa is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Haar motto is veilig spelen op een eerlijke markt. De doelstellingen zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Zij heeft hierbij bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten (bestuurlijke boete, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang) tot haar beschikking. Bij de bestuurlijke boete wordt er daadwerkelijk een geldboete opgelegd wegens het overtreden van de wet. Lasten onder dwangsom en bestuursdwang zijn gericht op het afdwingen van het beëindigen van een overtreding. Bij de last onder dwangsom wordt de dwangsom daadwerkelijk geïnd als blijkt dat de overtreding niet binnen een bepaalde periode is beëindigd.

Openbaar

Sanctiebesluiten worden in beginsel gepubliceerd. De Kansspelautoriteit hecht hieraan vanwege het maatschappelijk belang: consumenten worden zo geïnformeerd en gewaarschuwd voor handelspraktijken van aanbieders van kansspelen zonder vergunning. Ook gaat er van openbaarmaking een preventieve werking uit. Bovendien geeft de Ksa hiermee inzicht in haar werkwijze en de keuzes die zij maakt.

Zie ook: Sanctiebesluiten