Wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Online kansspelen zijn in Nederland verboden. De Wet op de kansspelen, het huidige wettelijk regime, kent geen mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. De overheid wil dit veranderen. De Tweede Kamer nam op 7 juli 2016 het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan.

De Eerste Kamer vergaderde op 12 februari in tweede termijn over het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Op 19 februari komt het wetsvoorstel in stemming.

Online kansspel Ipad

Vergunningstelsel

De Wet Kansspelen op afstand roept een vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven. Als de wet van kracht is, kunnen aanbieders een vergunning aanvragen om via internet kansspelen aan te bieden. De Kansspelautoriteit gaat die vergunningen verlenen. De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Ook komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, waar alle vergunninghouders zich op moeten aansluiten. Hiermee kunnen spelers (tijdelijk) van deelname worden uitgesloten. Verder voorziet de Wet Kansspelen op afstand in een Controle Data Bank waarop kansspelaanbieders een aansluiting moeten hebben. De Kansspelautoriteit kan deze database raadplegen om toezicht te houden op de vergunninghouders.

Reguleren

De gedachte achter het wetsvoorstel is dat het op een gelegaliseerde en gereguleerde markt makkelijker is de consument te beschermen. Door betrouwbare bedrijven een vergunning te geven om online kansspelen aan te bieden, kunnen er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld. Zo is het mogelijk om toezicht te houden op de markt en deelnemers aan kansspelen te beschermen. Ook wordt het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit eenvoudiger. In dit verband is door de politiek een 'kanalisatiedoelstelling' van 80 procent genoemd: op termijn moet 80 procent van de spelers van online kansspelen dit bij een legale aanbieder doen.

Meer informatie

Zie  op de site van de Eerste Kamer meer over de stand van zaken en de tekst van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand.