Online gokken door jongeren


31 augustus 2019

De NOS besteedt vandaag (31 augustus 2019) aandacht aan online gokken door jongeren. Uit de uitzendingen bij NOS Stories (YouTube en Instagram), het NOS Journaal en Jeugdjournaal (televisie en radio) blijkt dat online gokken onder jongeren populair is.

In de uitzending stelt de NOS dat de Ksa al in 2016 uit onderzoek (pdf, 4.8 MB) wist dat jongeren zonder deugdelijke leeftijdscontrole online konden gokken, maar dat hier niet expliciet is tegen opgetreden. Dat klopt. In 2016 is inderdaad onderzoek gedaan naar meldingen en daar is geen verdere opvolging aan gegeven. De reden is dat de meldingen werden ingetrokken. Er is toen voor gekozen illegale goksites aan te pakken die zich expliciet richtten op de Nederlandse speler en deze te beboeten (zie ook: Aanpak online kansspelen) Indirect worden jongeren daar ook mee beschermd. De cijfers waar de Ksa toen over beschikte, maakten dat er meer zorgen waren over spelen door minderjarigen op kansspelautomaten dan dat zij online gokten.

Legalisering

Door de in februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kanspelen op afstand kunnen goksites in 2021 een Nederlandse vergunning krijgen. Daarbij worden onder meer strenge eisen gesteld aan de bescherming van minderjarigen. Zo moet er voor deelname strikt op leeftijd worden gecontroleerd. Een vergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat een site zich hier niet aan houdt.

Extra alert

Tot die tijd zit de Ksa zit niet stil. René Jansen, voorzitter van de Ksa: ‘Mede naar aanleiding van de berichtgeving van de NOS gaan we in gesprek met online aanbieders. We spreken ze aan op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast bekijken we hoe we minderjarigen met de huidige middelen beter kunnen beschermen. Het is van groot belang hier extra alert op te zijn. Het brein van jongeren is nog niet volgroeid. Dat maakt ze extra vatbaar voor verslavingen. Ieder gokkend kind is er één te veel.’

Vergunningen

In de huidige Wet op de kansspelen staat dat deelname aan kansspelen pas vanaf 18 jaar mag. Ook staat in de wet dat kansspelen aanbieden zonder vergunning verboden is. Op dit moment is het niet mogelijk een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen te krijgen, omdat er geen wettelijke basis is. Dit gaat door de Wet Kansspelen op afstand veranderen.

Controle

De Ksa controleert bij vergunninghouders streng op deelname door minderjarigen aan kansspelen. Zo is in 2017 de NLO (moederbedrijf van onder meer Toto) door de Ksa aangesproken op het feit dat hier niet afdoende op werd gecontroleerd. De NLO zegde toe dit te verbeteren.

Inspanningen

In het Jaarverslag 2018 van de Ksa is een apart hoofdstuk ingeruimd voor de inspanningen gericht op het beschermen van jongeren. De activiteiten richten zich onder meer op arcadehallen: de Ksa heeft zorgen over het feit dat er risicovolle kermisautomaten staan. De Ksa dringt er bij de minister op aan de uitzonderingspositie die er in de wet gelden voor kermisautomaten (waardoor er geen aanwezigheidsvergunning nodig is), op te heffen.

Loot boxes

De Ksa trekt verder al enige tijd aan de bel over loot boxes, schatkistjes in games. Loot boxes zijn de exponent van de trend waarbij gokelementen in games opduiken. Na onderzoek constateerde de Ksa dat een aantal loot boxes in strijd is met de wet. Een aantal partijen voerde al wijzigingen door in hun games. Partijen die dat niet doen, riskeren handhavend optreden. De Ksa was in dit verband een drijvende kracht achter de internationale verklaring van kansspeltoezichthouders in september 2018 waarin zij hun zorg uitspreken over de toenemende vermenging van gaming met gokken.

Kansspelautomaten

Een andere inspanning van de Ksa is erop gericht te voorkomen dat jongeren kunnen spelen op kansspelautomaten. Bij speelhallen en de vestigingen van Holland Casino is er toegangscontrole, maar dat geldt niet voor horecagelegenheden.  In december vorig jaar bezochten toezichthouders van de Ksa zeventig horecalocaties in vijf steden om hier op te controleren.