Toezegging Nederlandse Loterij aan Kansspelautoriteit over voorkomen deelname minderjarigen aan kansspelen


30 november 2017

De Kansspelautoriteit heeft signalen ontvangen en beschikt over statistisch onderzoek waaruit blijkt dat minderjarigen hebben deelgenomen aan kansspelen van de Nederlandse Loterij Organisatie (NLO).

Ook heeft de Kansspelautoriteit op basis van eigen onderzoek geconstateerd dat de NLO tot nu toe onvoldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat minderjarigen kunnen deelnemen aan kansspelen. De NLO erkent dat het verbod om minderjarigen toe te laten tot kansspelen is overtreden. De NLO treft maatregelen om herhaling te voorkomen. De Kansspelautoriteit ziet hierop toe.