Sommige loot boxes in strijd met kansspelwet


19 april 2018

Vier op de tien loot boxes, schatkistjes in games, zijn volgens de Wet op de kansspelen verboden. Ook zijn er aanwijzingen dat loot boxes mogelijk verslaving in de hand werken. Tot deze conclusie komt de Kansspelautoriteit op basis van haar ‘Onderzoek naar loot boxes | Een buit of een last.’ Daarom roept de toezichthouder de gamesector op om spellen vóór medio juni aan te passen.

De Kansspelautoriteit roept aanbieders van games met loot boxes op zich te gedragen naar de norm die de Nederlandse wet stelt en hun spellen hierop aan te passen. Vanaf 20 juni 2018 zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden tegen aanbieders van kansspelen met loot boxes die zich niet houden aan deze norm.

De Kansspelautoriteit deed de afgelopen maanden onderzoek naar loot boxes, nadat er zorgen waren geuit door gamers, ouders en zorginstellingen. Wereldwijd buigen verschillende toezichthouders op de kansspelmarkt zich momenteel over het fenomeen loot boxes. De Kansspelautoriteit staat in nauw contact met collega-toezichthouders om gezamenlijk op te treden.

Verbod

Van de tien onderzochte loot boxes zijn er vier in strijd met de wet. Dit komt omdat het toeval de inhoud van deze loot boxes bepaalt. Bovendien kunnen de prijzen verhandeld worden: de prijzen hebben economische waarde. Het is verboden om dit soort kansspelen zonder vergunning aan te bieden aan de Nederlandse spelers.

Loot boxes: virtuele schatkistjes

Loot boxes zijn een soort schatkistjes die in een game kunnen worden verkregen of gekocht. De speler heeft geen invloed op wat er in zo’n loot box zit. Loot boxes in games zorgen voor vermenging van kansspelen en behendigheidsspelen.

De loot boxes kunnen vaak in een spel worden gekocht, soms zijn ze gratis. Daarnaast kan de prijs die je kunt winnen met loot boxes geld waard zijn. Hierdoor ontstond de vraag of loot boxes zijn toegestaan op grond van de kansspelwetgeving. Ook wilde de Kansspelautoriteit weten of er verslavingsrisico’s verboden zijn aan het openen van loot boxes.

Verslaving

Het onderzoek door de Kansspelautoriteit toonde verder aan dat er mogelijk een verband is tussen loot boxes en de ontwikkeling van verslaving. De Kansspelautoriteit roept aanbieders daarom op de verslavingsgevoelige elementen (‘bijna –winst’ effecten, visuele effecten, mogelijkheid om snel achter elkaar loot boxes te blijven openen en dergelijke) uit de spellen te verwijderen en maatregelen te nemen om kwetsbare groepen uit te sluiten dan wel om aan te tonen dat de aangeboden loot boxes ongevaarlijk zijn.

Onderzoek

Voor het onderzoek naar de verslavingsrisico’s is literatuuronderzoek gedaan en is informatie ingewonnen bij de verslavingszorg en andere experts. Het spel is tevens beoordeeld met een evaluatie-instrument dat eerder is gebruikt om het Nederlandse kansspelaanbod te analyseren.

De wettelijke toelaatbaarheid van loot boxes is onderzocht door de leidraad beoordeling kansspelen te doorlopen. Hiertoe is de werking van 10 geselecteerde loot boxes geanalyseerd, onder andere door ook zelf loot boxes te openen. De Kansspelautoriteit selecteerde de tien onderzochte spellen op basis van hun populariteit op een veelgebruikt internetplatform dat video’s streamt van spellen en spelers.

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving.