Virtual Coin Gaming N.V.


Gepubliceerd op 8 januari 2021

Via de website www.futgalaxy.nl en daarna via nl.futgamer.com zijn in elk geval in de periode van 12 februari 2018 tot en met 1 oktober 2018 kansspelen online aangeboden zonder vergunning. Dit is een overtreding van de wet. De Kansspelautoriteit legt boetes op van € 500.000 en € 100.000.

Besluit op bezwaar Virtual Coin Gaming (2 augustus 2021)

Besluit op bezwaar Virtual Coin Gaming (pdf, 170 kB)

Advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften (2 augustus 2021)

Advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften (pdf, 281 kB)

Status

Tegen de uitspraak van de rechtbank is geen hoger beroep ingesteld. Het besluit is thans onherroepelijk.

Openbaarmakingsbesluit Virtual Coin Gaming (2 augustus 2021)

Openbaarmakingsbesluit Virtual Coin Gaming (pdf, 146 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Virtual Coin Gaming N.V. (21 juni 2021)

Besluit openbaarmaking betalingsweigering Virtual Coin Gaming N.V. (pdf, 175 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Virtual Coin Gaming N.V. heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering.

Sanctiebesluit Virtual Coin Gaming N.V. (8 januari 2021)

Sanctiebesluit Virtual Coin Gaming N.V. (pdf, 492 kB)

Status

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking Virtual Coin Gaming N.V. (8 januari 2021)

Besluit openbaarmaking Virtual Coin Gaming N.V. (pdf, 151 kB)

Status

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.