Gammix Limited


Gepubliceerd op 11 juli 2022

Gammix heeft via meerdere websites online kansspelen aangeboden zonder vergunning. De Kansspelautoriteit legde hiervoor op 22 juni 2022 een last onder dwangsom op. Omdat Gammix Limited geen gehoor gegeven heeft hieraan, zijn dwangsommen verbeurd. Omdat betaling uitbleef, heeft de Kansspelautoriteit op 16 februari 2023 besloten tot invordering van de verbeurde dwangsommen met een totaalbedrag van € 4.410.000.

Invorderingsbesluit Gammix Limited

Invorderingsbesluit Gammix Limited (pdf, 90 kB)

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Openbaarmakingsbesluit Gammix Limited

Openbaarmakingsbesluit Gammix Limited (pdf, 59 kB)

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Eerder gepubliceerd op 11 juli 2022

De Kansspelautoriteit stelde vast dat Gammix Limited door middel van meerdere websites gelegenheid geeft tot deelname aan een kansspel waarvoor geen vergunning is verleend. Daarmee handelt Gammix Limited in strijd met de Wet op de kansspelen. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit draagt Gammix Limited op het aanbieden van kansspelen waarvoor geen vergunning ingevolge de Wet op de kansspelen is verleend, te staken en gestaakt te houden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.Last onder dwangsom Gammix Limited (11 juli 2022)

Last onder dwangsom Gammix Limited (pdf, 161 kB)

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking Gammix Limited (11 juli 2022)

Besluit tot openbaarmaking Gammix Limited (pdf, 50 kB)

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.