Blue High House S.A.


Gepubliceerd op 16 oktober 2023

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat Blue High House S.A. door middel van de website Betonline Argentinië  gelegenheid geeft tot deelname aan een kansspel, terwijl voor dat laatstgenoemde aanbod geen vergunning is afgegeven op grond van de Wet op de kansspelen. Daarmee handelt Blue High House S.A. in strijd met artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit draagt Blue High House S.A. op het aanbieden van kansspelen waarvoor geen vergunning ingevolgde de Wet op de kansspelen is verleend, te staken en gestaakt te houden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit last onder dwangsom Blue High House S.A.

Besluit last onder dwangsom Blue High House S.A. (pdf, 142 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Openbaarmakingsbesluit Blue High House S.A.

Openbaarmakingsbesluit Blue High House S.A. (pdf, 52 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.