Minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang


U bent verplicht minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij aan het doel van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) af te dragen.

Dit betekent dat u van de opbrengst van de loterij maximaal 60 procent aan kosten mag besteden. Onder de kosten vallen onder meer:

  • drukkosten voor loten en communicatiemateriaal
  • notariskosten
  • accountantskosten
  • uitgaven voor de prijzen - zoals prijzengeld of goederen die zijn aangeschaft om te verloten
  • vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen
  • kansspelbelasting