Speler registreren in Cruks

Vrijwillig of gedwongen?

Opname in Cruks kan vrijwillig of gedwongen. Registratie in Cruks is altijd voor de duur van minimaal 6 maanden. De speler kan dit door eigen keuze verlengen.

Speler registreert zichzelf, minimaal 6 maanden

Tenminste vanaf 1 oktober 2021 kan een speler zichzelf vrijwillig uitsluiten van kansspelen met een registratie in Cruks. De speler kan dat op eigen initiatief doen. Het kan ook zijn dat de speler dit doet na aandringen of waarschuwen door een kansspelaanbieder.

Registratie kan op 2 manieren:

  1. Via een online applicatie. Dit werkt onmiddellijk, maar er is wel een DigiD nodig. In de applicatie kan de speler ook de eigen registratie beheren.
  2. Via een papieren formulier dat als PDF gedownload kan worden. Registratie duurt dan een paar dagen.

Registratie in Cruks duurt minimaal 6 maanden.

Een vrijwillige registratie kan ook langer dan 6 maanden, en kan ook op verzoek van de speler worden verlengd.

Als de duur van de registratie bereikt is, stopt deze automatisch. De speler hoeft niets te doen en krijgt ook geen bericht.

Een ander verzoekt om registratie, maximaal 6 maanden

Ook een kansspelaanbieder of iemand uit de naaste omgeving van de speler, bijvoorbeeld een gezins- of familielid, kan verzoeken een speler op te laten nemen in Cruks. De Kansspelautoriteit kan dan na zorgvuldige afweging een speler onvrijwillig in het register plaatsen.

Een onvrijwillige registratie duurt altijd 6 maanden. Als een langere duur gewenst is, moet een nieuwe registratie voor opnieuw 6 maanden plaatsvinden.

Na einde registratie verdwijnen de gegevens

De gegevens van de speler verwijderen wij op de beëindigingsdatum uit het register.

Hoe werkt registratie in Cruks?