Wat moet ik doen als gemeenten vragen om een GGZ-bewijsstuk om aan te tonen dat ik voldoe?


GGZ Nederland is niet meer verantwoordelijk voor het afgeven van dergelijke bewijsstukken. Wij brengen dit bij gemeenten onder de aandacht.

Als bewijs van een met succes gevolgde training geldt het certificaat of ander bewijs, bijvoorbeeld een diploma, dat de opleidingsinstantie afgaf.