Personeel opleiden


Als vergunninghouder voor risicovolle kansspelen bent u verplicht om personeel te trainen in het herkennen van gokverslaving - in een basiscursus verslavingspreventie. Personeel dat in contact staat met spelers is bovendien verplicht om getraind te zijn in het reageren op risicovol of problematisch speelgedrag - via een aanvullende cursus verslavingspreventie.

Minimaal elke 3 jaar herhaalt uw personeel de inhoud van de basis- en aanvullende cursus in herhalingscursussen. In deze cursussen besteedt u speciale aandacht aan de aanpassingen van uw verslavingsbeleid en aan recente gevallen in uw organisatie waarbij u uw beleid heeft toegepast.

De inhoud van een cursus is altijd afgestemd op de functie van de persoon in de onderneming van de vergunninghouder en zijn of haar rol en verantwoordelijkheden in relatie tot het verslavingspreventiebeleid van de vergunninghouder.

Per 1 april 2021 aanvullende eisen

Eisen aan de opleiding zijn met inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand veranderd met onder meer onderstaande veranderingen:

 • in de basiscursus en in de aanvullende cursus is personeel verplicht om training te krijgen in risico’s op verslaving van het eigen kansspelaanbod
 • personeel moet de basiscursus hebben voltooid vóórdat zij beginnen met het werken in een speelcasino of speelhal

Cursussen verslavingspreventie die uw personeel volgde vóór 1 april 2021, zijn niet meer geldig. Met een aanvullende module in het kader van de nieuwe wetgeving kan uw personeel voldoen aan de opleidingsvereisten.

Volgt uw personeel een aanvullende module in het kader van de veranderingen in de wet? Dan geldt dit als aanvullend op zijn of haar bestaande opleiding die 3 jaar geldig is. De aanvullende module verandert de geldigheid van de einddatum niet.

Lees het nieuwsbericht over de overgangsregeling opleidingsvereisten

Verplichte onderwerpen basiscursus

Een basiscursus bevat tenminste onderstaande verplichte onderwerpen:

 • De elementen van de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen die deze kansspelen verslavingsgevoelig maken of kunnen maken
 • De signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend
 • De interventies die de vergunninghouder kan aanbieden passend bij signalen van risicovol of problematisch speelgedrag
 • De maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg of met zelfhulp

Verplichte onderwerpen aanvullende cursus

Een aanvullende cursus bevat ten minste onderstaande verplichte onderwerpen:

 • Inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden
 • Basisvaardigheden gespreksvoering
 • Oefenen van communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de communicatiemiddelen die bij het organiseren van het kansspel worden gebruikt
 • Oefenen van motiverende gesprekstechnieken gericht op het matigen van speelgedrag en in het bijzonder het speelgedrag van jongvolwassenen
 • Verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend
 • Kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag
 • Oefenen van het aanbieden van een gepaste interventiemaatregel
 • Verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of met zelfhulp
 • Kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp

Voor wie is de aanvullende cursus?

De aanvullende cursus is verplicht voor personeel dat in contact komt met spelers en op elk moment moet kunnen reageren op een speler die risicovol of problematisch speelgedrag vertoont.

Het gaat hier onder andere om:

 • croupiers
 • beveiligers
 • barpersoneel
 • analisten van speelgedrag
 • hun direct leidinggevenden
 • eventueel: een medewerker van de klantendienst, als deze een functie of taak heeft die vereist dat hij op ieder moment moeten kunnen reageren op een speler die risicovol of problematisch speelgedrag vertoont

Vragen over opleidingen verslavingspreventie