Toezichtskosten bij beëindiging


Voor een exploitatievergunning zijn jaarlijks toezichtkosten verschuldigd. Wij versturen de factuur 1 maand voor de 'verjaarsdatum' van de vergunning verstuurd. Is de startdatum bijvoorbeeld 13 mei 2018, dan ontvangt u ieder jaar op 13 april de factuur.

U bent geen toezichtkosten verschuldigd als wij uw formulier beëindigen van de vergunning ontvangen:

  • vóór de verzending van deze factuur, of
  • binnen 51 dagen verzending van deze factuur

Ontvangen wij de beëindiging van de exploitatievergunning ná 51 dagen na facturering, dan moet u de factuur wel betalen. De factuur ligt dan al bij het incassobureau en zijn er kosten gemaakt ten behoeve van de invordering.

Ook als u inmiddels een dwangbevel hebt ontvangen, moet u het volledige bedrag, inclusief de incassokosten, betalen.