Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de Kansspelautoriteit tijdens de aanvraagprocedure?


Tijdens uw vergunningaanvraag kansspelen op afstand bent u verplicht om de wijzigingen door te geven die evident leiden tot een andere uitkomst op de aanvraag, zoals:

  • Vestigingsplaats statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging
  • Rechtsvorm van de aanvrager
  • Faillissement, liquidatie
  • Surseance van betaling of executoriaal beslag of de opheffing daarvan
  • Nieuwe antecedenten voor relevante (rechts)personen
  • Nieuwe relevante (rechts)personen met antecedenten
  • Relevante (rechts)personen met antecedenten met wie alle banden zijn verbroken
  • Toevoegen of vervallen van een categorie kansspelen zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit kansspelen op afstand en onderdeel 2 van de modelvergunning

De overige wijzigingen zoals bedoeld in artikel 4.41 van het Besluit kansspelen op afstand hoeft u niet te melden. U volgt voor deze wijzigingen de bepalingen van artikel 4.41 van dit Besluit, ook tijdens de aanvraagprocedure.

Voor de volledigheid wijzen wij u ook op artikel 31d Wet kansspelen op afstand.