Wat zijn de gevolgen van een wijziging tijdens de aanvraagprocedure?


Dat is afhankelijk van de wijziging. Geeft u een nieuw telefoonnummer door, dan heeft dat geen invloed op de beslistermijn. Als er sprake is van een wijziging die evident gevolgen heeft voor de beslissing op uw aanvraag is dat anders.

De beslistermijn wordt dan opgeschort op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht: de vertraging bij de besluitvorming is toe te rekenen aan de aanvrager.