Ik heb een Koa-vergunning aangevraagd. Mag ik al reclame maken voor mijn toekomstige aanbod?


Nee, dat is niet toegestaan. Het maken van reclame voor kansspelen waarvoor (nog) geen vergunning is verleend, kan een antecedent opleveren dat meeweegt bij de betrouwbaarheidstoets. Let op: reclame is een breed begrip. Wervende uitspraken in een interview vallen hier ook onder, net als naamsbekendheid genereren.