Ik heb een Koa-vergunning aangevraagd. Mag ik al reclame maken voor mijn toekomstige aanbod?


Nee, dat is niet toegestaan. Het maken van reclame voor kansspelen waarvoor (nog) geen vergunning is verleend, kan een antecedent opleveren dat meeweegt bij de betrouwbaarheidstoets. Let op: reclame is een breed begrip. Wervende uitspraken in een interview vallen hier ook onder, net als naamsbekendheid genereren.

U mag wel bekend maken dat u een vergunning heeft aangevraagd. Het aanvragen van een vergunning, de betaling van leges, het doorlopen van de aansluittest CRUKS, of een andere stap in de aanvraagprocedure, betekent niet automatisch dat u ook een vergunning krijgt. Wij adviseren u dan ook zeer zorgvuldig te zijn met publieke uitlatingen over een nog niet verleende vergunning.