De Kansspelautoriteit heeft vragen gesteld over mijn aanvraag. Wat wordt dan de beslistermijn?


Tijdens de behandeling kunnen wij vragen stellen over uw aanvraag.

Sommige vragen zullen eenvoudig en snel te beantwoorden zijn. Die vragen hebben in het algemeen geen gevolg voor de beslistermijn. Voorbeeld: u geeft bij de aanvraag aan dat uw bedrijf gaat verhuizen. De vraag is dan of u inmiddels verhuisd bent.

Het kan ook zijn dat een vraag wél gevolgen heeft voor de beslistermijn. Bijvoorbeeld als informatie zo summier is, dat het onvoldoende is om een beslissing te nemen. Dan wordt een extra termijn gegeven om de aanvraag aan te vullen. En wordt de beslistermijn opgeschort.