Wat gebeurt er als de aanvraag niet volledig is en de termijn is verstreken?


Bij aanvragen die voor 15 april 2021 zijn ingediend: de aanvraag wordt niet verder behandeld als deze niet uiterlijk 1 juli 2021 volledig is.

Bij aanvragen die zijn ingediend op of na 15 april 2021: de aanvraag wordt niet verder behandeld als de verleende termijn is verstreken en de aanvraag niet volledig is.