Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet volledig blijkt?


Als uw aanvraag niet volledig blijkt, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Afhankelijk van wanneer u uw aanvraag indient en welke informatie ontbreekt gelden verschillende termijnen voor aanvullen.

Ik doe een aanvraag vóór 15 april 2021

Bij aanvragen vóór 15 april 2021 geldt dat door ons aangewezen informatie in elk geval tot 1 juli 2021 mag worden ingediend. We streven dan naar een beslissing op uw aanvraag voor 1 oktober 2021. Dat geldt voor het vrijgave advies voor Cruks en voor keuringsrapporten, zie ook het groene blok op de pagina voorbereiden vergunning.

Ontbreekt er bij uw aanvraag van vóór 15 april 2021 andere dan door ons aangewezen informatie? U krijgt voor het aanvullen een termijn. Als u die termijn laat verstrijken, dan kan de Kansspelautoriteit waarschijnlijk geen beslissing meer nemen vóór 1 oktober 2021.

Ik doe een aanvraag op of na 15 april 2021

Bij aanvragen op of na 15 april geldt een termijn van maximaal 3 maanden voor het aanvullen van informatie. In dat geval schorten wij de beslistermijn op. Wij volgen daarbij de regels van de Algemene wet bestuursrecht.

Een voorbeeld: u doet een aanvraag op 1 mei 2021. De wettelijke beslistermijn is 6 maanden, dus op 1 november 2021. Uw aanvraag is niet volledig. U krijgt een termijn van 3 maanden om uw aanvraag in te dienen. De aanvraag moet volledig zijn op 1 augustus 2021. Ook de beslistermijn wordt 3 maanden opgeschort en eindigt op 1 februari 2022.

Waarom onderscheid voor 15 april en erna?

Wij maken dit onderscheid ‘vóór 15 april 2021’ en ‘op of na 15 april 2021’ omdat wij aanvragers willen aanmoedigen vóór 15 april 2021 hun aanvraag in te dienen. Wij spannen ons dan in om vergunningen - gelijktijdig - te verlenen op 1 oktober 2021.

Kijk ook naar de termijnen in Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het verzwijgen van bepaalde informatie, bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten, kan direct leiden tot afwijzing van de aanvraag.