Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet volledig blijkt?


Als uw aanvraag niet volledig blijkt, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Bij aanvragen geldt een termijn van maximaal 6 weken voor het aanvullen van informatie. In dat geval schorten wij de beslistermijn op. Wij volgen daarbij de regels van de Algemene wet bestuursrecht.

Een voorbeeld: u doet een aanvraag op 2 mei 2022. De wettelijke beslistermijn is 6 maanden bij een volledige aanvraag. De beslistermijn loopt dus tot 2 november 2022. Uw aanvraag is niet volledig. U krijgt een termijn van 6 weken om uw aanvraag aan te vullen. De aanvraag moet volledig zijn op 13 juni 2022. De beslistermijn eindigt dan 14 december 2022. Let op: bij tussentijdse vragen of verzoeken om aanvulling kan de beslistermijn verder worden verlengd.

Kijk ook naar de termijnen in Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het verzwijgen van bepaalde informatie, bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten, kan direct leiden tot afwijzing van de aanvraag.