Kan ik bij mijn aanvraag meer informatie toevoegen dan het gevraagde?


U bent verplicht om alleen gevraagde informatie aan te leveren en wij nemen ook alleen de gevraagde informatie in overweging bij onze beoordeling. Levert u te veel informatie in? Deze laten wij buiten beschouwing.

Let op! U kunt wel extra, niet verplichte informatie bij uw aanvraag voegen als het portaal daar een optie voor biedt. Bijvoorbeeld bij het onderdeel CDB.