Wat gebeurt er als ik aanvullende informatie eerder indien dan gevraagd?


Als u aanvullende informatie eerder indient dan gevraagd eindigt ook de termijn van opschorting eerder. Heeft u een termijn gekregen van 3 maanden en dient u de gevraagde informatie in na 2 maanden? Dan eindigt de opschorting ook na 2 maanden. Dat is een wettelijke regeling. U krijgt daar dus geen apart bericht over.