Welke datum geldt als datum van indiening?


Als datum voor de indiening van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag digitaal via het portaal is ingediend. Dit geldt ook als het uitgeprinte, met de hand ondertekende aanvraagformulier later dan die datum wordt ontvangen. Als wij het met de hand ondertekende aanvraagformulier niet ontvangen, geven wij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om de aanvraag op dit punt aan te vullen. Omdat een ondertekende versie van de aanvraag een vereiste is uit de Awb, kunt u ervoor kiezen uw post aangetekend te versturen.