Waaraan moet mijn handtekening bij mijn Koa aanvraag voldoen?


Elektronische handtekening of handgeschreven

Bij het indienen van uw aanvraag heeft u een voldoende betrouwbare elektronische handtekening nodig of een uitgeprint en met de hand ondertekende download van het aanvraagformulier - zonder bijlagen - dat u per post opstuurt naar:

Kansspelautoriteit
Afdeling vergunningen kansspelen op afstand
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Wanneer voldoet mijn elektronische handtekening?

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen wij snel controleren, heeft hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening, en bevordert de behandeling van uw aanvraag. Gebruikt u een elektronische handtekening met een onbekend certificaat? Dan kan dit de behandeling van uw aanvraag bemoeilijken.

Uw gekwalificeerde elektronische handtekening voldoet in ieder geval als deze:

 • is verstrekt via een vertrouwensdienst op de vertrouwenslijst van Nederland of vertrouwenslijsten EU
 • voldoet aan alle in artikelen 26 en 3, lid 12, van de EIDAS-verordening genoemde eisen:
  a) op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden
  b) de ondertekenaar is ermee te identificeren
  c) tot stand is gekomen met gegevens die alleen de ondertekenaar kan gebruiken;
  d) het mogelijk maakt elke wijziging in gegevens achteraf op te sporen
  e) de handtekening is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen 
  f) de handtekening is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen