Waarom vraagt de Ksa gegevens op, terwijl deze ook in de CDB beschikbaar zijn?


  • Voor de validatie van de gegevens uit de CDB. Dit is een van de manieren om de juistheid en compleetheid van informatie uit de CDB te controleren.
  • Voor ons toezicht is het soms nodig om meer gegevens op te vragen dan beschikbaar in de CDB. We vragen dan de gehele dataset op.
  • Soms kunnen we gegevens uit de CDB tijdelijk niet gebruiken, bijvoorbeeld door een storing, vertraging in verwerking of de additionele kwaliteitscontroles. Ons toezicht mag hier geen hinder van ondervinden.
  • Het doel, de inhoud en het gebruik van de CDB is in de Wet op de kansspelen beperkt. Daarom kan het noodzakelijk zijn om gegevens via een andere route op te vragen. Gegevens worden dan niet opgevraagd op grond van de Wet op de kansspelen, maar op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5.17).