Wie heeft toegang tot gegevens uit de CDB?


De gegevens uit de CDB moeten zorgvuldig behandeld worden. Ze mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De Ksa mag gegevens uit de CDB gebruiken voor toezicht. De Belastingdienst heeft een eigen CDB-toegang.