Kan ik een nieuwe vergunning aanvragen als mijn eerdere aanvraag is geweigerd?


Ja, als uw eerdere aanvraag is geweigerd kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Het is een nieuwe aanvraag, dus u moet wel opnieuw de kosten betalen én u dient alle gevraagde documenten opnieuw via het portaal te uploaden. Let op: u kunt uw eerder ingezonden documenten weer gebruiken, maar voor sommige documenten (zoals de VOG) geldt dat deze van recente datum moeten zijn.

Artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.