Ik heb mijn aanvraag ingetrokken. Kan ik een nieuwe aanvraag indienen?


Ja, als u uw aanvraag heeft ingetrokken kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Het is een nieuwe aanvraag, dus u moet wel opnieuw de kosten betalen én u dient alle gevraagde documenten opnieuw via het portaal te uploaden. Let op: u kunt uw eerder ingezonden documenten weer gebruiken, maar voor sommige documenten (zoals de VOG) geldt dat deze van recente datum moeten zijn.