Hoe toon ik aan dat mijn bank voldoet aan de Wft?


Een bank voldoet als deze een instelling is die ‘ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen’. U kunt volstaan met een download - in pdf -  uit een openbaar register, bijvoorbeeld van De Nederlandsche Bank. Hieruit moet in ieder geval blijken dat de betreffende instelling is gevestigd binnen de EU/EER en per datum van het indienen van de aanvraag voldoet aan de notificatievereisten.