Welke gegevens moet ik openbaarmaken over mijn vertegenwoordiger verslavingspreventie?


Uw vertegenwoordiger moet bereikbaar zijn voor relevante gespreks- en contractspartijen in Nederland, zoals verslavingspreventiedeskundigen.
Daarom moet u ten minste vermelden: de heer of mevrouw [achternaam], een e-mailadres en een postadres. U hoeft geen rechtsreeks e-mailadres te vermelden. U kunt volstaan met bijvoorbeeld VP@naamaanbieder.com.

Ook vermeldt u hoever de volmacht van de vertegenwoordiger strekt, ofwel wat zijn of haar bevoegdheden zijn. U bent vrij om meer informatie te vermelden.