Mag ik voor betaaltransacties met spelers betaalinstrumenten gebruiken die een EGI heeft uitgegeven?


Ja, u mag voor betaaltransacties met spelers betaalinstrumenten gebruiken die door een elektronischgeldinstelling (EGI) zijn uitgegeven. De minister voor Rechtsbescherming bereidt een wijziging van de artikelen 1.1, 4.25 en 4.27 van het Besluit kansspelen op afstand voor. Daarop vooruitlopend staat de Kansspelautoriteit vast toe dat vergunninghouders gebruik mogen maken van betaalinstrumenten die zijn uitgegeven door elektronischgeldinstellingen. Het is wel belangrijk dat daarbij aan alle overige wettelijke eisen wordt voldaan. Zo moeten de betreffende elektronischgeldinstellingen beschikken over de benodigde vergunningen en moeten de betaalinstrumenten altijd ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de speler.