Wat is een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen?


Alleen met een vergunning op grond van artikel 31a van de Wet op de kansspelen (de KOA-vergunning) mogen online kansspelen worden aangeboden. Het enige juiste overzicht van verleende vergunningen staat in de Kansspelwijzer. Alleen deze vergunningen voor online kansspelen zijn verleend.

U heeft pas een KOA-vergunning als deze op grond van artikel 31a van de Wet op de kansspelen aan u verleend is. U heeft dus geen KOA-vergunning na het ontvangen van een modeltoelating of exploitatievergunning speelautomaten, een loterijvergunning of een ontheffing in het kader van keuringen als onderdeel van een aanvraagprocedure.