Kan de Kansspelautoriteit mij adviseren over mijn aanvraag?


Wij krijgen veel en vaak gedetailleerde vragen over de concrete invulling van wet- en regelgeving door aanvragers. Deze vragen kunnen wij helaas niet beantwoorden. Wij hebben niet de taak of de capaciteit om individuele kansspelaanbieders bij hun vergunningaanvraag te begeleiden.

Wij verwachten van professionele partijen dat zij in staat zijn om zelfstandig invulling te geven aan de eisen uit wet- en regelgeving. Wij hebben diverse informatie gepubliceerd  - Beleidsregels, Leidraden, Q&A’s - die daarbij helpt.

Mocht u behoefte hebben aan meer concreet advies, dan kunt u juridisch of technisch advies inwinnen bij een deskundige op het gebied van kansspelregelgeving.