Heeft het testtraject bij de Belastingdienst gevolgen voor mijn Koa-aanvraag?


Wij stellen bij uw vergunningaanvraag geen vragen over de belastingheffing via uw CDB.

Als u een vergunning krijgt van de Kansspelautoriteit moet u nog steeds de testen met de Belastingdienst doorlopen voor het belastinggedeelte van uw CDB. De artikelen 34l van de Wet kansspelen op afstand en 5.2 en 5.3 van het Besluit kansspelen op afstand blijven immers onverkort van toepassing.