Uitbesteding


Bekijk welke documenten nodig zijn bij een vergunningaanvraag  voor kansspelen op afstand  voor het onderwerp uitbesteding.

Overzicht benodigde documenten - uitbesteding
Soort document Eisen aan document
Uitbestedingsbeleid
Verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat de aanvrager zich heeft vergewist dat de derden aan wie de aanvrager werkzaamheden uitbesteedt de wet, de Wwft en de Sanctiewet 1977 naleven
Overzicht van de derden aan wie werkzaamheden worden uitbesteed, inclusief een overzicht van de daartoe gesloten overeenkomsten