Nieuwe Beleidsregels vergunningverlening KOA 2023


Nieuwe Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023

Per 1 december 2022 treden enkele wijzigingen rond het aanvragen van een vergunning voor kansspelen op afstand (koa) in werking. Daarmee wordt het eenvoudiger om een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van online kansspelen. Deze gewijzigde beleidsregels zijn hier te zien: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-7958.html

Voortaan hoeft een aanvrager minder informatie aan te leveren. Zo hoeft bijvoorbeeld niet op voorhand een accountantsrapport te worden aangeleverd voor bepaalde onderdelen. De wijzigingen zijn het gevolg van een evaluatie van de in 2021 gepubliceerde Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand.

De gepubliceerde beleidsregels vervangen de eerdere beleidsregels. Vanaf 1 december 2022 moet een aanvraag voldoen aan deze nieuwe beleidsregels.