Kosten & algemene eisen aanvraag


Kosten

 • De aanvraag kost € 48.000
 • Als de Kansspelautoriteit de vergunning afwijst of buiten behandeling stelt, vindt geen teruggave plaats

Uw bestanden zijn:

 • Goed leesbaar
 • Uitsluitend in PDF format
 • In kleur
 • Resolutie van 300 dpi/ppi of hoger
 • Doorzoekbaar via Optical Character Recognition

Beleidsstukken zijn:

Uw beleidsstukken zijn inclusief bijlagen die integraal onderdeel uitmaken van het beleid, en bevatten:

 1. Datum waarop het beleid is vastgesteld
 2. De versie van het beleid
 3. Welke functionarissen het beleid hebben vastgesteld

Als u onderdelen van het beleidsonderwerp verspreid heeft over verschillende documenten bundelt u dit in één document, voorzien van een leeswijzer.

Taal

 • Documenten zijn Nederlands of zijn vertaald door een bij voorkeur in Nederland beëdigd vertaler
 • Uitzondering hierop zijn ICT-gerelateerde documenten, contracten met derden (B2B), audit-rapporten en certificeringen - deze mogen in de Engelse taal worden aangeleverd
 • Wij kunnen soms alsnog om een vertaling vragen van een bij voorkeur in Nederland beëdigd vertaler