Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor het lopende jaar 2024


Op basis van uw aangifte over 2023 stellen wij de voorlopige aanslag voor het jaar 2024 vast in juni.