Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor het lopende jaar 2023


Op basis van uw aangifte in januari stellen wij de voorlopige aanslag voor het huidige jaar 2023 vast.

Let op: er wordt pas een voorlopige aanslag 2023 opgelegd, als de definitieve aanslag 2022 is toegezonden. U hoeft de voorlopige aanslag dus pas te betalen nadat de afrekening over 2022 heeft plaatsgevonden.