Stap 3 - U ontvangt de definitieve aanslag - maart 2024


Met de door u verstrekte gegevens stelt de Ksa de definitieve aanslag 2023 vast in maart 2024. Houd er rekening mee dat u moet betalen. Er vindt immers geen verrekening plaats met de voorlopige aanslag 2023, omdat deze aanslag is overgeslagen.